Atviri duomenys

Skelbiamos nuorodos į įstaigos sudarytus pakartotinai naudoti skirtų duomenų rinkinius, esančius Lietuvos atvirų duomenų portale; pakartotinai naudoti skirti duomenys, kuriems taikomos specialiosios duomenų pakartotinio naudojimo sąlygos, ir specialiosios jų pakartotinio naudojimo sąlygos; informacija apie susitarimus dėl išimtinių teisių (viešosioms paslaugoms teikti, Lietuvos kultūros paveldui skaitmeninti) pakartotinai naudoti dokumentus suteikimo; nustatytas atlyginimo už dokumentų teikimą dydis ir atlyginimo mokėjimo tvarka; informacija apie nustatyto ar apskaičiuoto atlyginimo už dokumentų teikimą dydžio apskundimo tvarką.