Struktūra

Kauno regiono plėtros tarybos organas yra visuotinis dalyvių susirinkimas, valdymo organai – kolegija ir regiono plėtros tarybos administracijos direktorius.

Kauno regiono plėtros tarybos administracijos organizacinė struktūra: