Informacija apie pažangos priemones

ĮVAIRIALYPIO ŠVIETIMO PLĖTOJIMAS IR UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
JUODŲJŲ DĖMIŲ IR AVARINGŲ VIETŲ SKAIČIAUS MAŽINIMAS
APLINKOS ORO MONITORINGO STIPRINIMAS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
SOCIALINIO BŪSTO FONDO NEĮGALIESIEMS IR GAUSIOMS ŠEIMOMS PLĖTRA
DARNAUS JUDUMO MIESTUOSE SKATINIMAS
RŪŠIUOJAMOJO ATLIEKŲ SURINKIMO SKATINIMAS
PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ, STIPRINANČIŲ VISUOMENĖS SVEIKATĄ, PSICHOLOGINĘ GEROVĘ IR ATSPARUMĄ, ĮGYVENDINIMAS
ASMENŲ SU INTELEKTO IR (AR) PSICHIKOS NEGALIA INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS ĮGYVENDINIMAS
NESTACIONARIŲ IR BENDRUOMENINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTOJIMAS
ŽALIOSIOS INFRASTRUKTŪROS URBANIZUOTOJE APLINKOJE PLĖTOJIMAS