Visuotinis dalyvių susirinkimas

Regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo funkcijos:

1) keičia regiono plėtros tarybos nuostatus;
2) laikydamasis Regioninės plėtros įstatymo 22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų, priima sprendimą dėl kolegijos narių skaičiaus ir sudėties;
3) tvirtina kolegijos personalinę sudėtį ir kolegijos darbo reglamentą;
4) tvirtina regiono plėtros tarybos metinių ataskaitų rinkinį;
5) priima sprendimus dėl regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų audito ir veiklos audito atlikimo ir parenka auditorių ar audito įmonę;
6) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7) priima sprendimą dėl regiono plėtros tarybos pabaigos;
8) skiria ir atšaukia likvidatorių, kai šio įstatymo numatytais atvejais regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas priima sprendimą likviduoti regiono plėtros tarybą;
9) priima sprendimus dėl regiono plėtros tarybos dalyvių stojamųjų įnašų ir dalyvių mokesčių dydžio, mokėjimo tvarkos, kai ši tvarka nenustatyta regiono plėtros tarybos nuostatuose;
10) nustato regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo, regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarką;
11) tvirtina regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;
12) sprendžia kitus Regioninės plėtros įstatyme ir regiono plėtros tarybos nuostatuose visuotinio dalyvių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

Kauno regiono plėtros tarybos dalyvių (savivaldybių) įgalioti asmenys dalyvauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose:
  • Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė (pakaitinis – Vytas Kederys, Birštono savivaldybės vicemeras);
  • Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono savivaldybės meras (pakaitiniai – Birutė Gailienė, Jonavos rajono savivaldybės vicemerė, Povilas Beišys, Jonavos rajono savivaldybės vicemeras);
  • Šarūnas Čėsna, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras (pakaitinis – Gintaras Gružauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys);
  • Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras (pakaitiniai – Tomas Jarusevičius, Kauno miesto savivaldybės vicemeras, Mantas Jurgutis, Kauno miesto savivaldybės vicemeras, Andrius Palionis, Kauno miesto savivaldybės vicemeras);
  • Valerijus Makūnas, Kauno rajono savivaldybės meras (pakaitiniai – Antanas Nesteckis, Kauno rajono savivaldybės vicemeras, Raminta Popovienė, Kauno rajono savivaldybės vicemerė, Paulius Visockas, Kauno rajono savivaldybės vicemeras);
  • Valentinas Tamulis, Kėdainių rajono savivaldybės meras (pakaitinis – Julius Lukoševičius, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys);
  • Alvydas Vaicekauskas, Prienų rajono savivaldybės meras (pakaitinė – Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės vicemerė);
  • Arvydas Nekrošius, Raseinių rajono savivaldybės meras (pakaitinis – Algimantas Mielinis, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys).