Komisijos ir darbo grupės

  • Darbo grupė „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ (patvirtinta Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos 2023 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 6KS-30)
  • 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros vykdymo darbo grupė (patvirtinta Kauno regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 6KS-16)
  • Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo plano 2021-2027 metams rengimo koordinavimo darbo grupė (patvirtinta Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 6KS-28 (2021 m. spalio 20 d. Nr. 6KS-36 redakcija)
  • Kauno regiono plėtros tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų nagrinėjimo ir pasiūlymų teikimo darbo grupė (patvirtinta Kauno regiono plėtros tarybos 2023 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 6KS-31)
  • Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos patariamoji darbo grupė (patvirtinta Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 6KS-16)