Paslaugos

Pažymų, dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas bendruoju elektroniniu paštu: .

Elektroninių valdžios vartų svetainė www.epaslaugos.lt.