2023-04-21 |

Baigėsi 2019–2023 m. Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos kadencija

2023 m. balandžio 17 d. prisiekus pirmajai 2023–2027 m. kadencijos Jonavos rajono savivaldybės tarybai ir merui, baigėsi 2019–2023 m. Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos kadencija, kuri, įvertinus tai, kad dar 2020 m. pasikeitė Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, buvo tikrai išskirtinė.

2021 m. kovo mėn. buvo įsteigtas naujas juridinis asmuo – Kauno regiono plėtros taryba, kuris veikia pagal naują juridinę formą. Decentralizavus regioninę politiką, pasikeitė tarybos funkcijos: finansų, personalo ir turto klausimai yra tvarkomi savarankiškai. Kauno regiono plėtros taryboje jaučiama didesnė laisvė, atsirado galimybės skirti dar daugiau laiko bendram veiksmų koordinavimui, politikos formavimui bei gerinti sprendimų priėmimo procesą.

Kauno regiono plėtros taryba, kaip nauja įstaiga, susidūrė su įvairiais iššūkiais, kurie apėmė ne tik teisines procedūras, veiklos planavimą, naujų tvarkų kūrimą, bet ir žmogiškųjų išteklių pritraukimą bei jų išlaikymą. Vieni iš svarbiausių praėjusios kadencijos Kauno regiono plėtros tarybos darbų buvo Kauno regiono plėtros plano iki 2030 m. rengimas, taip pat Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. įgyvendinimo užbaigimas. Regionas intensyviai ruošėsi ateinančiam Europos Sąjungos finansiniam laikotarpiui aktyviai bendradarbiaudamas su regiono savivaldybėmis, socialiniais ekonominiais partneriais, įvairių sričių specialistais ir ekspertais.

Praėjusios kadencijos metu buvo suorganizuoti 58 Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžiai, iš kurių 12 vyko žodinės procedūros tvarka, 5 vyko žodinės procedūros tvarka vaizdo konferencijos būdu ir 41 rašytinės procedūros tvarka. Po du Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžius žodinės procedūros tvarka buvo suorganizuota Birštono, Kauno miesto, Prienų rajono ir Raseinių rajono savivaldybėse. Likusiose regiono savivaldybėse, t. y. Jonavos rajono, Kauno rajono, Kėdainių rajono ir Kaišiadorių rajono, suorganizuota po vieną posėdį. Posėdžių metu priimti 269 Kauno regionui svarbūs sprendimai.

Per paskutiniuosius praėjusios Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos kadencijos metus patvirtintas 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros planas. 7 kartus pakeistas 2014–2020 m. Kauno regiono plėtros planas. Taip pat patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos 2023 m. veiklos planas.

 

Naują Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos personalinę sudėtį planuojama tvirtinti šių metų gegužės mėn. Kauno regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo metu.