2023-05-12 |

Įvyko susitikimas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninių pažangos priemonių, Funkcinių zonų strategijos ir tvarios miesto plėtros strategijos

2023 m. gegužės 10 d. Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje vyko Kauno regiono savivaldybių ir Kauno regiono plėtros tarybos administracijos specialistų susitikimas su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) ir Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) atstovais dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninių pažangos priemonių, Funkcinių zonų strategijos ir tvarios miesto plėtros strategijos.

Pirmoje susitikimo dalyje VRM Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas A. Valickas pristatė ir kartu su dalyviais aptarė tvarios miesto plėtros strategijos ir Funkcnių zonų strategijos rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo reikalavimus. Regioninių pažangos priemonių: „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ ir “Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą” finansavimo gaires ir finansuojamas veiklas pristatė ir aptarė VRM Regioninės politikos grupės vadovė R. Tamulevičiūtė. Vėliau A. Valickas pristatė minėtų regioninių pažangos priemonių rodiklius.

Antroje susitikimo dalyje CPVA procesų valdymo skyriaus ekspertė R. Mockutė pristatė Valstybės pagalbos reikalavimus. CPVA Urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė J. Ramanauskienė pateikė informaciją apie horizontaliuosius principus ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Paskutinį pristatymą apie kartu su projekto įgyvendinimo planu teikiamus dokumentus, netinkamas finansuoti projekto lėšas, informavimą apie projektą ir terminus nuo regiono plėtros plano patvirtinimo iki sutarties pateikė CPVA Urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė L. Klingienė.