2023-09-07 |

Rugsėjo 6 d. Kėdainiuose vyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

Š. m. rugsėjo 6 d. 10.00 val. Kėdainių rajono savivaldybėje vyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) posėdis. Pirmuoju klausimu Melioracijos fondo steigimo koncepciją pristatė Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis. Viceministras aptarė melioracijos Lietuvoje finansavimą per pastarąjį dešimtmetį bei esamą poreikį, pristatė Melioracijos fondo steigimo sąlygas, formavimo principus, 3 alternatyvius sudarymo ir naudojimo modelius, siūlomus lėšų paskirstymo principus ir siūlomą administravimo modelį. Kolegijos nariai uždavė nemažai klausimų pranešėjui, atkreipdami dėmesį tiek į bendrąją klausimo problematiką, tiek į tam tikras pristatytų galimų problemos sprendimų alternatyvas.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) Paslaugų tarnybos vadovė Agnė Domarkienė Kolegijos posėdyje pristatė klausimą dėl ESO ir savivaldybių bendradarbiavimo ir pateikė informaciją apie išmaniosios apskaitos vystymo programos įgyvendinimą Kauno regiono savivaldybėse, aptarė klientų kategorijų reglamentavimo pokytį pagal Europos Sąjungoje taikomus principus, jo naudą ir įgyvendinimą bei kompensacijų apskaičiavimo esminius principus. ESO atstovė taip pat pristatė atsinaujinančių išteklių statistiką regiono savivaldybėse, įregistruotų elektromobilių įkrovimo stotelių prieigų skaičių savivaldybėse ir informaciją dėl elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo kompensavimo. Buvo aptarti Pasinaudojimo elektros tinklais aprašo pasikeitimai bei ESO investicijos Kauno regione 2022–2023 m. Kolegijos pirmininkė, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė akcentavo dažnai sudėtingą ESO ir savivaldybių bendradarbiavimą, atkreipė dėmesį, kad tikimasi didesnio dėmesio į savivaldybių keliamas problemas ir geranoriškumo.

Kolegijos posėdyje dalyvavo ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) viršininkė Judita Stankienė, kuri pristatė VMI administruojamų nacionalinio biudžeto pajamų plano vykdymą, 2023 m. I pusm. valstybės biudžeto pajamas pagal savivaldybes, sumokėtų mokesčių apimtį Kauno regione ir kaip tai pasiskirstė pagal savivaldybes. Taip pat VMI atstovė pateikė informaciją apie Kauno regione surinktas savivaldybių biudžetų pajamas, savivaldybių biudžetų planų įvykdymą, 2023 m. I pusm. 10 didžiausių mokesčių mokėtojų, individualios veiklos pajamas Kauno regione bei kitus rodiklius. Judita Stankienė aptarė pagrindinius Kauno apskrities VMI kontrolės ir stebėsenos veiksmų rezultatus, esamas rizikas bei iškeltus tikslus 2023 metams.

Ketvirtas Kolegijos posėdžio klausimas buvo skirtas priimti sprendimą dėl išvadų keturiems vietos plėtros strategijų projektams pateikimo. Kolegijos posėdžio dalyviams informaciją dėl Prienų miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projekto ir Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projekto pateikė Kėdainių miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė Kristina Vainauskienė, Kaišiadorių miesto 2024–2029 metų vietos plėtros strategijos projektą pristatė Kaišiadorių miesto VVG valdybos pirmininkė Ligita Pūrienė, o Kauno miesto Žaliakalnio 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektą posėdyje pristatė Kauno miesto Žaliakalnio VVG pirmininkas Giedrius Žukas.

Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktorei Simonai Stočkienei pristačius paskutiniu klausimu buvo svarstytas sprendimo projektas „Dėl įgaliojimų Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkui suteikimo“.

Kitą Kolegijos posėdį žodinės procedūros tvarka numatyta organizuoti š. m. spalio 26 d. Kauno mieste.