2023-09-12 |

Informacija apie finansavimo šaltinius

Kviečiame susipažinti su informacija apie Viešųjų investicijų finansavimo šaltinius, Finansavimo ir konkursų galimybes/Vieningą elektroninių duomenų mainų zoną (angl. Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) ir Europos Sąjungos fondų investicijomis Lietuvoje 2021–2027 m. Daugiau informacijos apie finansavimo šaltinius galite rasti:

1. VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI – finansavimo šaltinių katalogas:
https://ppplietuva.lt/lt/viesuju-investiciju-finansavimo-saltiniai/finansavimo-saltiniu-katalogas

2. EUROPOS KOMISIJA – FINANSAVIMO IR KONKURSŲ GALIMYBĖS/VIENINGA ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ MAINŲ ZONA (Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA):
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

3. ES FONDŲ INVESTICIJOS LIETUVOJE 2021-2027 M. – visų Bendrųjų nuostatų reglamento programų informaciją:
https://lrv.lt/lt/es-fondu-investicijos-lietuvoje-2021-2027-m