2023-11-20 |

Organizuojamas 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros vykdymo darbo grupės posėdis

2023 m. lapkričio 29 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu organizuojamas 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros vykdymo darbo grupės posėdis. Posėdžio metu planuojama aptarti rengiamas 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano pažangos priemones: „Aplinkos oro monitoringo stiprinimas“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas“, „Socialinio būsto fondo neįgaliesiems ir gausioms šeimoms plėtra“, „Darnaus judumo miestuose skatinimas“. Taip pat bus aptariamos keičiamos 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano pažangos priemonės „Įvairialypio švietimo plėtojimas ir ugdymo prieinamumo didinimas“ ir „Juodųjų dėmių ir avaringų vietų skaičiaus mažinimas“.

2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros vykdymo darbo grupė sudaryta Kauno regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 6KS-16 „Dėl 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros vykdymo darbo grupės sudarymo“. Pagrindinė šios darbo grupės funkcija – rengti, svarstyti ir teikti informaciją bei siūlymus Kauno regiono plėtros tarybai dėl 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano rengimo, keitimo ir įgyvendinimo priežiūros vykdymo.