2024-06-06 |

Birželio 5 d. Prienuose vyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2024 m. birželio 5 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) posėdis. Šį kartą Kolegijai balsuoti ir priimti sprendimų nereikėjo, tačiau posėdyje buvo gausu aktualių ir įdomių pranešimų.

Kolegijos posėdyje pirmasis pranešimą skaitė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) Tinklų vystymo tarnybos vadovas Ovidijus Martinonis ir pristatė išmaniųjų skaitiklių diegimo I etapo eigą ir rezultatus. Taip pat aptartos įgyvendintos ir planuojamos tinklo investicijos Kauno regione 2023–2024 m., pateiktas objektų prijungimo prie elektros tinklo įmokos apskaičiavimas, atsinaujinančių išteklių (saulės) prijungimo prie ESO tinklų naujienos bei elektromobilių įkrovimo stotelių prieigų skaičių savivaldybėse ir jų įrengimo kompensavimas.

Kolegijos posėdžiuose nauja praktika tampa Kolegijos partnerių grupės pateikiami pranešimai. Šį kartą apie susisiekimo infrastruktūros reikšmę šalies ekonomikai pristatė ekonomistas, Kolegijos partnerių grupės narys Marius Dubnikovas. Pranešimo metu paliesta kelių svarba valstybėje ir regionuose, aptartas kelių infrastruktūros santykis su BVP, kelių kokybė bei infliacijos įtaka jai, nacionalinio finansavimo keliams santykis su nacionaliniu biudžetu, lėšų poreikis iki 2035 m. beiinvesticijų į kelių infrastruktūrą poveikis šalies ekonomikai.

Trečiuoju klausimu Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktorė pateikė informaciją apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpį ir regioninius projektus Kauno regione. Aptartos 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiu suplanuotos priemonės, pristatyta kaip vyko Projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimas, pateikta informacija apie suplanuotas Europos Sąjungos lėšas Kauno regione, Kauno regiono plėtros plano ir sąrašų keitimus, projektų vertinimą ir sutarčių pasirašymą bei kiekvienos regiono savivaldybės projektų įgyvendinimą.

Kolegijos pirmininkė Nijolė Dirginčienė pateikė pranešimą apie dalyvavimą Europos Sąjungos Regionų komitete. 2019 m. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu yra patvirtinta tikrąją Europos Sąjungos Regionų komitetų nare 2020–2025 m. kadencijai.

Paskutinis Kolegijos posėdžio pranešimas buvo skirtas 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos ir Tvarios Kauno miesto plėtros 2024–2029 metų strategijos pristatymui, kurį pateikė Kauno regiono plėtros tarybos administacijos direktorė Simona Stočkienė. Šiuo klausimu taip pat atvyko pasisakyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė Rasa Tamulevičiūtė. Vidaus reikalų ministerijos atstovė įvertino sėkmingą strategijų rengimą, tačiau taip pat palietė ir regioniniame planavime kylančius iššūkius bei esamas rizikas. 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategija šių metų gegužės pabaigoje patvirtinta visose Kauno regiono savivaldybių tarybose, o 2024 m. birželio 5 d. Kauno regiono merai pasirašė Susitarimą dėl 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo. Tvarios Kauno miesto plėtros 2024–2029 metų strategiją Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino šių metų gegužės 30 d., o Kauno miesto savivaldybė šią strategiją planuoja tvirtinti birželio 11 d.  Su 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategija galite susipažinti: Teritorinės strategijos – Kauno regionas.