2024-06-13 |

Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių tarybos patvirtino Tvarios Kauno miesto plėtros 2024–2029 metų strategiją

Tvarios Kauno miesto plėtros 2024–2029 metų strategiją (toliau – Strategija) 2024 m. gegužės 30 d. patvirtino Kauno rajono savivaldybės taryba, o 2024 m. birželio 11 d. – Kauno miesto savivaldybės taryba.

Strategijos rengime dalyvavo Kauno m. ir Kauno r. savivaldybės, ji rengiama ir bus įgyvendinama siekiant  integruotai spręsti neigiamą miesto driekos poveikį aplinkai ir subalansuoti švietimo paslaugų paklausą – pasiūlą.  Strategija įgyvendinama vientisumo kriterijų atitinkančioje teritorijoje, kuri apima gyvenamąsias vietoves Kauno miesto savivaldybėje ir nustatytas gyvenamąsias vietoves Kauno rajono savivaldybėje, kurios ribojasi su Kauno miesto riba. Bendras Strategijoje numatomas plotas užima 302,12  kv. km, iš kurių 158 kv. km Kauno miestas, 144,12 kv. km sudaro Kauno rajono teritorija. Į Strategijos veiksmų planą įtraukti veiksmai, kurie bus įgyvendinami Kauno miesto savivaldybėje ir Kauno rajono savivaldybėje.

Strategijos tikslas – užtikrinti prieinamas švietimo paslaugas ir sumažinti neigiamą miesto driekos poveikį aplinkai.

Šiam tikslui pasiekti nustatyti 3 uždaviniai: subalansuoti švietimo (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo techninės kūrybos krypties) paslaugų tinklą, išsaugoti ir tvariai naudoti žaliąją infrastruktūrą ir suformuoti trūkstamas dviračių takų jungtis. Uždaviniams įgyvendinti yra planuojami 23 veiksmai, kurių detali informacija yra pateikta Strategijos įgyvendinimo veiksmų plane.

Iš viso Strategijoje numatyta veiksmų už 129 865 640,15 eurų, iš kurių 103 221 918 eurų (79 196 543 eurų Kauno m. sav. ir 24 025 375 eurų Kauno r. sav.) sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, 26 643 722,15 eurų savivaldybių biudžetų lėšos.

Su Strategija galite susipažinti: Teritorinės strategijos – Kauno regionas.