2023-01-09 | -

Paskelbtas pirmasis 2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos kvietimas teikti paraiškas

2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuva-Lenkija programos pirmasis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2023 m. sausio 9 d. Kvietimas baigsis 2023 m. balandžio 28 d. 17.00 val.

Pareiškėjai turi užpildyti paraiškos formą per Jungtinę elektroninę stebėsenos sistemą (JEMS) internetiniu adresu www.jems.lietuva-polska.eu.

Pirmajame kvietime paraiškas galima teikti pagal 3 Programos prioritetus. Išsamesnę informaciją rasite 1-ojo kvietimo teikti paraiškas Gairėse.

Daugiau informacijos: 1 kvietimas teikti paraiškas | Lietuva-Polska.