Naujienos

Įvyko susitikimas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninių pažangos priemonių, Funkcinių zonų strategijos ir tvarios miesto plėtros strategijos

Baigėsi 2019–2023 m. Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos kadencija

Įvyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis rašytinės procedūros tvarka (2023-04-07 – 2023-04-14)

Įvyko renginys „2021–2027 m. ES finansavimo periodo naujovės ir aktualijos planuojant bei rengiant Kauno regiono pažangos priemones ir planuojant bei įgyvendinant regionų projektus“

Įvyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis (2023-03-22)

Įvyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis rašytinės procedūros tvarka (2023-01-31 – 2023-02-06)

2023-03-06 – 2023-03-10 vyks Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis (rašytinė procedūra)

Įvyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis (2023-02-22)

Įvyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės posėdis (2023-02-14)

2023-02-22 vyks Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis nuotoliniu būdu

Įvyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis rašytinės procedūros tvarka (2023-01-31 – 2023-02-06)

2023-01-31 – 2023-02-06 vyks Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis (rašytinė procedūra)

Paskelbtas pirmasis 2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos kvietimas teikti paraiškas