2023-02-24 |

Įvyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis (2023-02-22)

2023 m. vasario 22 d. vyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis nuotoliniu būdu. Posėdžio metu VšĮ Kauno regiono atliekų centras direktorius L. Virbickas pristatė informaciją apie atliekų tvarkymą Kauno regione 2022 m. Antru klausimu darbo grupės „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ pirmininkas L. Dilys pristatė darbo grupės „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ 2022 m. veiklos ataskaitą. Darbo grupės pirmininkas pranešime apie Kauno regiono gyventojų sveikatos būklę 2019–2021 m. pateikė informaciją apie bendruosius ir socialinius demografinius, mirtingumo, sveikatos priežiūros tarnybų veiklos netolygumus Kauno regiono savivaldybėse. Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktorė S. Stočkienė pristatė klausimus dėl 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano patvirtinimo ir dėl Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus metinio veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo. Dėl pastarųjų klausimų Kauno regiono plėtros tarybos kolegija priėmė sprendimus:

Paskutiniu klausimu Kauno regiono plėtros tarybos administracijos vyriausioji specialistė I. Kupcikevičiūtė pristatė Kauno regiono plėtros tarybos 2021–2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą.

Su šiame ir kituose Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžiuose priimtais sprendimais ir jų priedais galite susipažinti: Sprendimai.

Su Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžių protokolais galite susipažinti: Protokolai.