Paskatinimai ir apdovanojimai

Laikotarpis Paskatinimai Priežastys
2024 m. I ketv. 4 darbuotojai. Skirtos 3 papildomos apmokamos laisvos dienos Už pasiektus labai gerus rezultatus ir labai gerą nustatytų užduočių atlikimą.
2024 m. II ketv.