Vidaus kontrolė

Kauno regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarkos aprašas patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo 2021 m. gegužės 20 d. protokolu Nr. 6VDP-2.

Kauno regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės politika patvirtinta Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Kauno regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“.