Korupcijos prevencija

KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2024–2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS
KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADOS
PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ