2023-03-28 |

Įvyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis (2023-03-22)

2023 m. kovo 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis. Posėdyje Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė pranešime apie aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programą 2023 m. pristatė 2022 m. darbo rinkos tendencijas Lietuvoje ir Kauno regione, 2023 m. planuojamas aktyvios darbo rinkos politikos priemonių apimtis, Užimtumo tarnybos veiklos iššūkius 2023 m. Antru klausimu Kauno regiono plėtros tarybos administracijos vyriausioji specialistė E. Dekšnienė pateikė Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų įgyvendinimo 2022 m. ataskaitą ir pristatė Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų SSGG veiksnių pokyčių vertinimą, įgyvendinimo rezultatus, informaciją apie įgyvendinamus ir baigtus projektus regiono savivaldybėse. Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktorė S. Stočkienė pristatė klausimus dėl 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros vykdymo darbo grupės, dėl Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus darbdavio funkcijų vykdymo, dėl Kauno regiono plėtros tarybos metinių ataskaitų rinkinių, dėl Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2022 m. veiklos vertinimo ir Kauno regiono plėtros tarybos 2023 m. veiklos plano patvirtinimo. Posėdyje Kauno regiono plėtros tarybos kolegija priėmė šiuos sprendimus:

Su šiame ir kituose Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžiuose priimtais sprendimais ir jų priedais galite susipažinti: Sprendimai.

Su Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžių protokolais galite susipažinti: Protokolai.