2023-03-29 |

Įvyko renginys „2021–2027 m. ES finansavimo periodo naujovės ir aktualijos planuojant bei rengiant Kauno regiono pažangos priemones ir planuojant bei įgyvendinant regionų projektus“

2023 m. kovo 23–24 dienomis Anykščiuose vyko Kauno regiono plėtros tarybos administracijos organizuotas informacinis renginys „2021–2027 m. ES finansavimo periodo naujovės ir aktualijos planuojant bei rengiant Kauno regiono pažangos priemones ir planuojant bei įgyvendinant regionų projektus“.

Dviejų dienų renginyje dalyvavo Kauno regiono savivaldybių investicijų skyrių atstovai ir Kauno regiono plėtros tarybos administracijos darbuotojai.

Informaciniame renginyje paliestos Kauno regiono plėtros plano, pažangos priemonių rengimo aktualijos ir galimi iššūkiai, nagrinėti regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo aspektai. Renginio metu buvo analizuojamos 2021–2027 m. Europos Sąjungos finansavimo periodo naujovės ir skirtumai nuo ankstesnių finansavimo periodų, aptarti teisinio reguliavimo ypatumai regiono plėtros planų rengimo bei regionų projektų planavimo, administravimo ir įgyvendinimo srityse.