2023-11-06 |

Įvyko 2023 m. spalio 25–31 d. Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis rašytinės procedūros tvarka

2023 m. spalio 25–31 d. vykusio Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžio (toliau – posėdis) metu buvo priimti sprendimai dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ ir Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ regiono projektų sąrašų pakeitimo.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai nustačius, kad yra tenkinami visi prašymų dėl papildomo įgyvendinamų regiono projektų finansavimo išvadų reikalavimai ir yra poreikis keisti sąrašus, pakeista šių projektų informacija:

  • „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“;
  • „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste“;
  • „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“;
  • „Viaduko per magistralinį A16 kelią prieigų ir jungčių su Birštono miestu ir Birštono Vs. žmonėms su negalia įrengimas“;
  • „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste“.

Taip pat pakeista baigtų įgyvendinti projektų informacija pagal duomenis apie faktiškai patirtas ir projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas:

  • „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“;
  • „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“;
  • „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)“;
  • „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“;
  • „Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą“.

Posėdžio metu, susipažinus su Jonavos vietos veiklos grupės pateiktais dokumentais, Kauno regiono plėtros tarybos kolegija priėmė sprendimą pateikti išvadą, kad Jonavos miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektas atitinka 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano, patvirtinto Kauno regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 6KS-8 „Dėl 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano patvirtinimo“, tikslus. Jonavos vietos veiklos grupė siekia gerinti Jonavos miesto gyventojų socioekonominę padėtį skatinant aktyvią bendruomenės įtrauktį, gyventojų užimtumą bei verslumą ir teikiant socialines paslaugas.

Su visais Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžiuose priimtais sprendimais ir jų priedais galite susipažinti: Sprendimai

Su Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžių protokolais galite susipažinti: Protokolai