2024-07-02 |

Kauno regione pasirašyta pirmoji projekto, įgyvendinamo pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, finansavimo ir administravimo sutartis

Pasirašyta projekto „Aplinkos oro monitoringo sistemos sukūrimas Prienų rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartis. Tai yra pirmoji 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plane suplanuoto projekto, įgyvendinamo pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, sutartis Kauno regione.

Projekto tikslas – didinti atsparumą klimato kaitos poveikiui, sukuriant Prienų rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo infrastruktūrą. Siekiant atliepti Prienų rajono savivaldybės gyventojų, kenčiančių dėl oro taršos poreikius ir sprendžiant infrastruktūros pastoviam aplinkos oro monitoringui atlikti trūkumo problemą bus siekiama suvaldyti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybę, gauti išsamią, informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei.

Planuojama, kad projekto rezultato rodiklis „Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra“ bus pasiektas įsigyjant kietųjų dalelių KD2,5 ir kitų oro teršalų koncentracijos aplinkos ore stacionarią įrangą ir informuojant Prienų rajono gyventojus apie aplinkos oro kokybę ir jos poveikį sveikatai.

Bendra projekto vertė 67 350,54 Eur, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 57 247,96 Eur. Projekto vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.